Targonca fékrendszerek

Gyors ajánlatkérés
targoncaalkatrészekre

Keressen minket az alábbi
elérhetőségek bármelyikén.

A kereket az emberiség egyik legnagyobb találmányának tartjuk a mai napig. Valóban a járművek nagy részének a mozgásában helyváltoztatásában – változatos kivitelben – nélkülözhetetlen. A mozgási energia kordában tartását a legkezdetlegesebb „járműveken” is valamiféle fékező eszközzel oldották meg. A járművek fejlődésével a haladást szabályozó fékező berendezések is egyre fejlettebek lettek.

A legtöbb fékberendezés a mai napig a mechanikai súrlódás elvén működik. A kezdeti berendezések ún. féktuskóknak a kerék kerületéhez szorításával fejtették ki lassító hatásukat. A fejlődés a motorizált járművek megjelenésével és elterjedésével egyre sürgetőbbé vált és az egyre gyorsabb gépeket egyre hatásosabb fékberendezésekkel kellett felszerelni. Nagyon változatos megoldásokat kezdtek alkalmazni már a 19. század végén-20. század elején. Szalagfék, külső dobfék, belső dobfék, és már a korai időkben is létezett a tárcsafék.

Szalagfék

Szalagfék

Érdekesség, hogy a tárcsaféket elsőként elektromos autóban alkalmazták és elektromágnesek működtették. Sajnos a technológiai fejletlenség miatt nem tudott elterjedni, a nem megfelelő anyagok és hangos csikorgó hangja miatt az autóvásárlók dobfékkel rendelték a járműveket. Kezdetben a fékalkatrészek különböző fajtájú és tulajdonságú fémekből voltak. Például puhább fémből készült külső fékdobot fékezték szövött rozsdamentes acél fékszalaggal vagy kemény acél külső fékdobot fékeztek puhább fém fékpofákkal. Ezt a mai napig alkalmazzák a vasúti járművek fékberendezéseiben.

Az egyre nagyobb sebességgel közlekedő személyautók és a haszongépjárművek megjelenése a tervezőket egyre hatásosabb fékberendezések megalkotására késztette.

Sok technikai kísérlethez még a kor nem volt elég érett. Például már 1929-ben megjelent a blokkolásgátló, de sokáig szunnyadásra volt ítélve. A repülőgépek fékrendszereiben kezdték el alkalmazni és így indulhatott az általános alkalmazás útjára is később.

Mechanikus belső dobfék

Mechanikus belső dobfék

Mára már nagyon sokféle fékrendszert alkalmaznak a különböző járműveken, munkagépeken, így a targoncák fékrendszerei is sokszínűek és változatosak. A hagyományos hidromechanikustól az elektromágnesesig, a szalagostól a soktárcsás olajban futóig.

A fék hatását két összetevő határozza meg. A súrlódó felületek nagysága és az azokat összenyomó erő. Természetesen befolyásolják más részletek is, mint az alkalmazott fékalkatrészek anyagának minősége, a súrlódási tényező. A különböző fékrendszerek kialakítását ezeknek a tényezőknek a figyelembevétele és alkalmazása határozza meg.

Például a szalagféknél; nagy súrlódó felületek, kisebb fékezőerő, tárcsaféknél kis súrlódó felületek, nagyobb fékerő. A többtárcsás targonca fékrendszek egy új kombinációja ezeknek az elemeknek, mert a sok tárcsával nagy felületet lehet elérni és nem kell nagy fékerő a jó hatásfokhoz.

Hidromechanikus belső dobfék

Hidromechanikus belső dobfék

TARGONCA FÉKRENDSZEREK

A targoncák kialakítását az elvégzendő feladat, munkafolyamat határozza meg, és a speciális kialakítás és alkalmazás különböző fékezési módokat és hatásfokot igényel. Alkalmazás szerint üzemi- és rögzítőfékről beszélhetünk, van még úgynevezett lassítófék is, de ez az anyagmozgató gépeken, targoncákon csak speciálisan van jelen az elektromos és hibrid üzemű gépeken.

Robbanómotoros villástargonca fékrendszerek

Üzemi fék
– mechanikus belső dobfék (elvétve alkalmazzák)
– hidromechanikus belső dobfék
– olajban futó többtárcsás fék

A homlokvillás targoncákon az üzemi fék jellemzően a meghajtókerekeket fékezi. Az alkalmazott fék kialakítását a hajtáslánc határozza meg. A belső dobféket hidrodinamikus (powershift) targonca hajtásrendszerhez és régebbi elektromos vezetőüléses homlokvillás targoncákon alkalmazzák. Ezek lehetnek egyszerű hidromechanikus vagy rásegítős targoncafékek. A rásegítős targoncaféket a kisebb gépeken egyszerű ún. belső szervós főfékhengerek, esetenként vákuum, vagy olajnyomás hozza működésbe. Sűrített levegős targonca fékrendszereket jellemzően nagy targoncákon alkalmaznak. Ezeknél két fő csoportot figyelhetünk meg. Tisztán légfékrendszert, ahol külső fékhengerek (dugattyús vagy membrános) mechanikusan, fékkilincsekkel mozgatják a fékpofákat, illetve kombinált légfékrendszert, ahol egy rásegítő henger hozza működésbe a hidraulikus főfékhengert. A sűrített levegős targonca fékrendszerek elengedhetetlen része a biztonsági fék. Ez mindaddig befékezve tartja a targoncát, amíg az üzemi féknyomás nem áll fenn a rendszerben. Egy úgynevezett rugóerőtárolóban a rugókat a levegő nyomása összenyomja és a targonca rögzítőfék működésbehozásakor a rögzítőfék szelepén keresztül a tárolóból kiengedjük a nyomást és a rugók felszabadult ereje befékezi a targoncát, mechanikusan, rudazat vagy bowden alkalmazásával.

Az olajban futó többtárcsás targonca féket jellemzően a hidrosztatikus hajtás esetén alkalmazzák. Újabban egyre jobban terjed a hidrodinamikus és elektromos targoncákon is. A hidrosztatikus targoncáknál a féket elsősorban a hajtásvezérlés hozza működésbe és szabályozza, de vészfékezésre is lehet használni a vezető által a fékpedál lenyomásával.

Többtárcsás (lamellás) fék elektromos targoncánál

Többtárcsás (lamellás) fék elektromos targoncánál fékhengerrel

Alaphelyzetben a tárcsákat rugóerő szorítja össze, és befékezve tartja. Menethelyzetben a fékszelepen keresztül a menetvezérlő rendszer feloldja a féket. A rögzítőfék működésbe hozásakor a nyomást leengedjük, és a rugóerő felszabadításával a fékezőtárcsákat összenyomjuk. A hidrodinamikus és elektromos, valamint a hibrid targoncahajtásnál az olajban futó féket ugyanúgy hidromechanikusan a vezető hozza működésbe a fékpedálon keresztül, mint a dobféket. Ez a fékrendszer a kis karbantartási igénye miatt kezd egyre jobban elterjedni.

Targonca rögzítőfék típusai
– mechanikus belső dobfék
– mechanikus tárcsafék
– mechanikus szalagfék
– mechanikusan működtetett, olajban futó többtárcsás fék

A targonca rögzítőfékek kialakítása igen változatos. Legjellemzőbb formája az üzemi belső dobféket hozza működésbe mechanikus úton, bowdennel vagy rudazattal és rögzíti a működtető karon vagy pedálon kialakított kilincs szerkezettel.

A második leginkább alkalmazott megoldás hogy a targonca differenciálmű bemenő tengelyére épített belső dobfék, vagy tárcsafék, esetenként szalagfék mechanikus módon működik.

Váltóba épített szalagfék

Váltóba épített szalagfék Daewoo targoncánál

Ezen a területen is egyre újabb megoldásokat is alkalmaznak. Például a Daewoo targoncákon a hidrodinamikus váltóműbe egy belső szalagfék van építve, a Balkancarnál a váltóműből a kihajtótengelyhez kapcsolódó fogaskerék tengelye nyúlik ki a váltóműből, és azon egy száraz szalagfék rögzíti a targoncát, Hyundai targoncák újabb típusain differenciálmű behajtó tengelyére szerelt olajban futó többtárcsás szerkezet látja el a feladatot. Ezeknek a rendszereknek az előnye, hogy kisebb méretű szerkezet elegendő, mert a differenciálmű áttételén keresztül hat, és független a hatásossága az üzemi fék állapotától.

Hyundai targonca többtárcsás rögzítőféke a differenciálmű és váltó között

Hyundai targonca többtárcsás rögzítőféke a differenciálmű és váltó között

Fontos biztonsági alapelv a targonca fékrendszereknél is, hogy független működtetésű legyen az üzemifék és a rögzítőfék.

A TARGONCA FÉKRENDSZEREK KARBANTARTÁSA ÉS LEGGYAKORIBB MEGHIBÁSODÁSAI

Belső dobfék

Karbantartás
– a kopás miatt utánállítást igényel, de ezt egy automata állítószerkezet alkalmazásával több gyártó megoldotta
-a száraz súrlódás miatt a fékpofákat cserélni kell
-a fékfolyadékot általában 2000 üzemóránként cserélni kell

A leggyakoribb hibák
– a fékbetétek megégnek „felüvegesednek” vagy leszakadnak
– a kerékfékhengerek tömítetlensége miatt a surlódó felületek olajosak lesznek, a fék hatástalan lesz
– a hajtás kenőolaja a szimmeringeken átjut és bekerül a fékdobba
-a főfékhenger nem tud féknyomást létrehozni a dugattyú vagy (és) karmantyú kopása szakadása miatt
-a fékpofákat rögzítő rugók vagy az összehúzó rugók eltörnek, a fék „bekap”
– az automata állítórendszer elkopik vagy a mozgató mechanizmus meghibásodik, így a fékpofák és a dob közötti hézag megnő a fékpedál nagyon lent fog, a fékhatás eltűnik
– a fékdob súrlódó felülete elkopik, repedezetté válik, bemaródik

Targoncák belső dobfékeinek javítása
– a fékpofák súrlódó betéteit ragasztással, (régebben szegecseléssel) kicseréljük
– a hibás fékmunkahengereket jóesetben a gumi alkatrészek kicserélésével tudjuk javítani, ilyenkor tanácsos a dugattyú furatát felhónolni, így megszüntetni annak hullámosságát
– ha ez nem elegendő a hibás fékhengert kicseréljük, és a szennyezett súrlódó fékfelületeket féktisztító spray-jel vagy egyéb zsíroldóval megtisztítjuk, sajnos sok esetben ez nem elegendő, mert a szennyeződés a fékpofák anyagának szerkezetébe jut és a nyomás hatására abból a surlódó felületek közé kerül
– a kenőanyag fékdobba kerülésénél hasonlóan járunk el, cseréljük a hibás tömítőalkatrészt és alaposan zsírtalanítjuk a felületeket
–  a mechanikai alkatrészek rugók és a fékállítók viszonylag könnyen cserélhetők, de az eltört alkatrészek bemaródást okozhatnak a fékdobon vagy leszakíthatják a fékbetétet
– a főfékhengert hasonlóan javítjuk mint a kerékfékhengert
– a fékfolyadék kör megbontása után a fék hidraulikus körét légteleníteni kell az alkatrészcsere után
– a fékdobot szabályozással javíthatjuk a gyártó által jelölt méretig, a dob                           szabályozása után annak átmérőjének meg növekedése miatt vastagabb betétet ragasztunk a fékpofákra, hogy kövesse a dob belsőívét és teljes felülettel érintkezzen

A fék javításánál a targoncát meg kell emelni és biztonságosan alá kell támasztani! A hátsó kerekeket ékkel biztosítjuk!

Többtárcsás üzemi targonca fék

Karbantartás
– a karbantartási igénye elenyésző, a fékfolyadék szintjének ellenőrzése és az üzemórás cseréje esetlegesen a mechanikusan működtetett főfékhenger rudazatának utánállítása

Leggyakoribb hibák
– a tárcsákat összenyomó vagy oldó fékdugattyúnál tömítettlenség lép fel, és csökken vagy eltűnik a féknyomás, a fékszelep meghibásodik
– a féktárcsák bevonata elkopik vagy letöredezik és a fékhatás gyengül, vagy éppenséggel a fék „befog”
– a hidromechanikusan működő targonca fékrendszer külső fékmunkahengere meghibásodik, elengedi a nyomást és nem nyomja össze a tárcsákat, nincs fékhatás -az összeszorító vagy feloldó rugók eltörnek

Az alkalmazott fékfolyadék általában nem egyezik meg a hagyományos fékolajakkal, hanem hajtóműolajat használnak. Ennek oka az, hogy tömítetlen fékmunkahengerből átfolyhat a fékfolyadék a targonca belső tárcsafék terébe és ennek a kenőanyaga nem keveredhet hagyományos fékolajjal. Ezért figyeljük az erre utaló jelzést a fékfolyadék tartálynál.

A targonca rögzítőfék-rendszerek leggyakrabb hibái és azok javítása

 A hagyományos belső dobfékes targonca fékrendszereknél a leggyakoribb rögzítőfék megoldás az, hogy az üzemi fék pofái egy kiegészítő mechanikával vannak felszerelve és rudazat vagy tokozott acélsodrony (bowden) közvetítésével a hidraulikus hengertől függetlenül a fékdob falának feszíjük azokat. Ennek hátránya, hogy az üzemi targonca fékrendszer hagyományos hibái befolyásolján a targonca rögzítőfék hatásosságát.

A hagyományos targonca belsődobfékre ható targonca rögzítőfék karbantartása
– utánállítása, illetve ha szükséges a közvetítő mechanika kenése

Leggyakoribb hibák
– a közvetítő bowden megnyúlik vagy elszakad
– a dobon belüli mechanika elkopik, eltörik
– a rögzítőfék kar kilincs szerkezete elkopik, eltörik
– javításuk az alkatrészek cseréjével oldható meg

A külön egységet képező, differenciálmű behajtó vagy a váltómű kihajtótengelyére szerelt targonca belsődobfék vagy száraz tárcsafék karbantartása
– fékpofák tisztán tartása, utánállítása
– rudazat vagy bowden kenése, utánállítása

Leggyakoribb hibák
– fékpofák, betétek kopása, leszakadása
– a súrlódó felületek szennyeződése olajjal
– fékdob, féktárcsa elkopása repedezése
– a működtető bowden vagy rudazat kopása, törése

Javítása

A hagyományos targonca üzemi fékrendszerre ható rendszerhez hasonlóan a tisztítás, utánállításon túl az alkatrészek cseréjével történik.

A többtárcsás targonca rögzítőfékrendszerek karbantartása és hibái
– Azoknál a rendszereknél ahol nem külön egység a targonca fékrendszerben, hanem az üzemi fékrendszerre hatnak, a karbantartás a mozgató mechanika kenésében és utánállításában kimerül
– A különálló egységként felépített targonca rögzítőfékrendszerek karbantarása megegyezik az ilyen targonca üzemifék karbantartásával. A hibái is hasonlóak, és azok javítása is.

 A biztonságos, balesetmentes munkavégzés fontos feltétele a jól működő fékberendezés!

 Elektromos és hibrid hajtású vezetőüléses targonca fékrendszerek

 A régebbi építésű és egyszerűbb kivitelű vezetőüléses elektromos targoncák jó részt hagyományos belsődobfékes targonca fékrendszerekkel készültek, így ezek taglalásától eltekintünk. A hibridhajtású és korszerű elektromos vezetőüléses targonca fékrendszerek a biztonság miatt vannak felszerelve valamilyen hidromechanikus működésű, többnyire többtárcsás fékkel, mert valójában a targonca menetvezérlése szabályozza a lassulást, a meghajtó motorokon keresztül. Természetesen a teljes megállást vagy vészfékezést a tárcsás fékrendszer működébe hozásával tudjuk elérni. Tehát a fékrendszer működése pontosan olyan fontos mint a hagyományos targonca fékrendszereknél. A működésük, karbantartásuk, hibáik és javításuk is megegyezik a robbanómotoros targonca többtárcsás fékrendszerével. A rögzítőfékek is hasonlóan épülnek fel és megegyezőek a karbantartási és javítási módok.

Caterpllar targonca meghajómotorra épített száraz tárcsaféke

Caterpllar targonca meghajómotorra épített száraz tárcsaféke

Léteznek más megoldások is, például a meghajtómotorra épített száraz szalag- vagy tárcsafék. Érdekesség, hogy a kezdeti targonca szalagfékrendszerek úgy működtek, hogy rugóerő szorította a szalagot a külső dobra alaphelyzetben, és ezt a vezető oldotta egy kar vagy pedál segítségével. Ez azért volt fontos, mert ekkor még a vezető állt a targoncán és a baleset veszély miatt kellett vészfékezést biztosítani arra az esetre ha a vezető az állásból leesett. Ezek működtetése kezdetben mechanikus úton történt, de a korszerű targonca fékrendszereken ez elektromágneses úton működik. Ezt a menetvezérlés működteti és a rögzítőfék is erre hat mechanikus úton.

Száraz szalagos vagy tárcsás targonca fékrendszer karbantartása
– fékszalag, féktárcsa utánnállítása
– rudazat, bowden beállítása, kenése
– elektromágnes estén a légrés beállítása

Leggyakoribb hibák
– súrlódó betétek elkopnak, leszakadnak
– rudazat kikopik, bowden megnyúlik vagy elszakad
– elektromágnes meghibásodik
– a vezérlőelektronika meghibásodik

Javítása
– betétek cseréje
– kopott szakadt alkatrészek cseréje
– hibás elektromágnes cseréje
– hiba megállapítása diagnosztikai eszközzel

Gyalogkiséretű targonca fékrendszerek

 A gyalogkiséretű targoncák a meghajtómotorra szerelt száraz tárcsafékkel vannak általában ellátva. Ezek kezdetben mechanikusan az irányítokarral összekötött rudazattal működtek. A vezérlésük a mai napig az irányítókar által történik. A kialakítás lényege, hogy alaphelyzetben a targonca be van fékezve, tehát ez a rögzítőfék helyzet, ha a vezető a kart lenyomja azaz üzemi helyzetbe hozza, akkor a fék kiold. Ezt elektromágnes végzi a féktárcsa oldásával vagy szorításával.

Karbantartásuk, hibáik és javításuk megegyezik az előzekben leírt elektromos targonca fékrendszerekével.

 Tolóoszlopos és szűkfolyosós targoncák fékrendszerek

A fékzett kerekek száma változó, van hogy csak a meghajtókerék van fékezve a már tárgyalt   elektromos száraz tárcsafékkel vagy szalagfékkel, de esetenként ezt kiegészítik a teherkerekebe épített belső, hidromechanikus dobfékkel. A karbantartásukat is ez határozza meg, mint ahogy ugyanolyan hibáik is fordulnak elő és a javításuk is ugyanúgy történik.

A fékek, legyenek bármilyen rendszerűek és legyen szó bármilyen kialakítású targoncáról működésük legfontosabb szempontja a biztonság. Ezért az állapotuk folyamatos ellenőrzése és karbantartásuk nem hanyagolható el. A targoncafék hibájának kijavítását nem szabad halogatni. A hibás fékberendezésű targoncát azonnal ki kell vonni a munkavégzés alól és szakszervizzel meg kell javíttatni!

Értékelés
Időpont
Megjegyzés
Bejegyzés a targoncák fékrendszeréről
Értékelés
51star1star1star1star1star
Targonca alkatrészek - Targonca fékrendszerek
Támogatásaink
Támogatásaink